Bestel hier jouw gratis Entreeticket

''Er is een grote vraag naar personeel en het aanbod is gering''

‘Op dit moment heerst er een behoorlijke spanning op de Zeeuwse arbeidsmarkt vanwege de dalende werkloosheid en de toenemende vraag naar personeel’. Fonnie Verstraeten is adviseur Werkgeversdienstverlening Zeeland bij het UWV en projectleider van het Zeeuws Mobiliteitsteam en ziet welke invloed de coronapandemie heeft op de arbeidsmarkt in Zeeland. Het Zeeuws Mobiliteitsteam is speciaal opgericht om werknemers te helpen die als gevolg van de coronacrisis bedreigd worden met ontslag en werkzoekenden die door de coronamaatregelen werkloos zijn geworden.

‘De werkeloosheidscijfers zijn vanaf januari 2021 flink dalende waardoor de discrepantie tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt alleen maar groter wordt.’ Aldus Fonnie. Volgens hem heeft het laatste jaar de coronapandemie een grote invloed gehad op een aantal sectoren in Zeeland. 

‘Door de inzet van de NOW-regeling heeft de overheid proberen te realiseren dat het aantal faillissementen en reorganisaties beperkt zou blijven. En dat is ook wel gelukt in Zeeland, maar wat je wel zag is dat afgelopen contracten niet werden verlengd en dat uitzendkrachten niet meer werden ingezet. Als gevolg hiervan steeg de werkeloosheid wel naar een niveau van ongeveer 5200 WW klanten in Zeeland. Langzaam werden de maatregelen afgebouwd en is de werkeloosheid ook sterk afgenomen naar een huidig niveau van ongeveer 3200 WW klanten.’

Nu is er in veel sectoren een grote vraag naar personeel, terwijl het aanbod gering is. ‘Hierdoor dreigen werkgevers in de problemen te komen met betrekking tot hun dienstverlening en productie. Je ziet ook dat in bepaalde gebieden in Zeeland de werkloosheid dusdanig laag is dat werkgevers hun zoekstraal vergroten of hun instroomeisen aan het bijstellen zijn. Het nieuwe fenomeen Open Hiring is hier een mooi voorbeeld van’ legt Fonnie uit.

Op woensdag 9 februari 2022 tussen 10:00 en 14:00 uur nemen verschillende bedrijven deel aan de online banenmarkt Werken in Zeeland. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Bekijk de deelnemende bedrijven!