Ontmoetingen met 100% baangarantie: De Grande Finale!

Op de Contacta 2019 vindt de Grand Finale van het ambitieuze en succesvolle Zeeuwse project "Ontmoetingen met 100% Baangarantie" plaats! Een afsluiting met een interactief programma waarbij spreker Marco van Dorst in gesprek gaat met werkgevers die hebben deelgenomen in het project.

Tijdens dit seminar krijgt u de mogelijkheid te participeren in het gesprek om zo voor uzelf helder te krijgen waarom deze succesvolle werkwijze voor het werven van personeel ook voor uw bedrijf geschikt zal zijn!

Programma:

17.30 Korte toelichting project 
17.35 Onthulling eindresultaat (d.d. 7 november)
17.45 Gesprek met 3 werkgevers over hun ervaringen 
18.15 Afsluiting | Borrel | Broodjes

‘Ontmoetingen met 100% Baangarantie’ is een project van Aan de Slag in Zeeland. In deze organisatie zijn ondermeer werkgevers, werknemers, UWV en gemeenten in Zeeland verenigd om de doelstellingen uit de Wet banen Afspraak in het kader van de Participatiewet in Zeeland ten uitvoer te brengen. In het kader van het project zijn ontmoetingen georganiseerd tussen werkgevers en werknemers, waarbij iedere werkzoekende die wordt uitgenodigd, 100% kans heeft op een baan. Lukt dit niet tijdens de eerste ontmoeting, dan zet de organisatie persoonlijke bemiddeling door jobhunters in tot het doel is bereikt. Het project heeft als doel 70 werkzoekenden duurzaam aan een betaalde baan te helpen bij een werkgever op een werklocatie in Zeeland. De behoefte voor deze bijzondere ontmoetingen is ontstaan door de uitzonderlijke krappe arbeidsmarkt in Zeeland (6.300 vacatures en met 1,9 het laagste werkloosheidspercentage van Nederland) en het niet of niet volledig passen van de beschikbare werkzoekenden op de bestaande vacatures. Tijdens de Grand Finale wordt bekend gemaakt of de ambitieuze doelstelling is behaald. De opzet van het project is in wezen heel helder en simpel: Iedere werkzoekende die gemotiveerd is en het werk dat wordt aangeboden fysiek aankan, krijgt een baan. Ontbrekende diploma’s en/of relevante werkervaring vormen geen obstakel.

Ontmoetingen met 100% baangarantie: De Grande Finale!
Ontmoetingen met 100% baangarantie: De Grande Finale!