Contacta.nl 2019

De eerste Banenmarkt tijdens Contacta.nl was een groot succes. Er werden vele Zeeuwse vacatures geëtaleerd en werknemers en werkgevers kwamen direct met elkaar in gesprek. Bezoekers maakten dankbaar gebruik van de CV-Check en de sollicitatietraining. In totaal kwamen 850 werkzoekenden af op de banenmarkt.