Directeur van NV Economische Impuls Zeeland Dick ten Voorde heeft het over de sterke Zeeuwse economie met ondermeer een lage werkeloosheid en sterke basis. Tevens vertelt hij over de speerpunten van Economische Impuls Zeeland in samenwerking met de Provincie, met wie ze samen op de beurs staan.