DRV Accountants & Adviseurs, kennispartner

De geografische ligging van Zeeland en West-Brabant biedt veel kansen voor ondernemers, zowel nationaal als internationaal. Een uitgebreid netwerk van logistieke verbindingen over zowel het water als de weg maakt de regio voor ondernemers een aantrekkelijk vestigingsgebied.

Ondernemen draait allemaal om het leggen van de juiste verbindingen. Niet alleen logistiek gezien maar ook op het vlak van de juiste mensen aan uzelf zien te verbinden. Ofwel, krachten bundelen door kennis te delen.

Als kennispartner van Contacta willen wij graag onze kennis delen. De juiste informatie en inzichten geven zodat een ondernemer goed onderbouwde beslissingen kan nemen. Wijzen op de kansen en op de risico’s. Daarvoor heeft DRV veel kennis opgebouwd, én gezorgd voor een waardevol netwerk aan ‘kennissen’. Tijdens Contacta bieden wij ondernemers graag de gelegenheid om op onze stand verbinding te leggen met onze adviseurs en met onze kennissen.

DRV Accountants & Adviseurs. Stilletjes één van de beste kantoren van Nederland.