Een jaar geleden plaatste Tocardo een getijdencentrum in de Oosterscheldekering. Hiermee wordt energie opgewekt uit eb en vloed. Het is vergelijkbaar met een windmolen, maar dan onder water. Het voordeel van getijdenstroom is dat het in tegenstelling tot wind- en zonne-energie constant is, waardoor je zeker bent van de stroomproductie.

Tocardo wil de techniek verder ontwikkelen en is daarom een crowdfundingactie gestart. Volgens directeur Hans van Breugel zijn er veel mensen die graag willen investeren in deze natuurlijke manier van energie opwekken. Daarnaast heeft Tocardo werkkapitaal nodig voor de volgende fase. Het is de bedoeling dat de investeerders hun geld na 5 jaar weer terugkrijgen. De crowdfundingactie bleek een groot succes te zijn. Het streefbedrag werd namelijk al binnen een dag bereikt.

Tocardo wil de centrale in de Oosterscheldekering uitbreiden met extra turbines. In de Grevelingendam komt een testcentrum waar nieuwe turbines ontwikkeld worden. Hier wordt onder meer gekeken naar methodes om stroom op te wekken zonder dat het ten koste gaat van de vissen.