Gezondheid biedt zeeën vol kansen in Zeeland

Eind negentiende eeuw koos 'wonderdokter' Mezger ervoor om z'n praktijk in het Amstel Hotel 's zomers te verplaatsen naar Domburg. Daar vond men hem in eerste instantie maar een gek figuur; hoge heren en dames die hij zeelucht liet opsnuiven? Baden? Kuren?

Maar Mezger liet gaandeweg zien dat strand en duin veel meer potentie hebben dan vissen, jutten en stropen. Hij werd grondlegger van het toerisme in Zeeland, een sector die in 2016 goed was voor 1,6 miljard aan bestedingen en 16.400 banen. Alleen maar doordat Mezger anders keek naar die 'onvruchtbare' zandvlakte tussen de duinen en de vloedlijn.

Health trend
Want dat is wat Mezger vooral deed: goed kijken, anders kijken en het niet te ver weg zoeken. In zijn tijd werden steden steeds ongezonder. Hij bood rijke stadsmensen de gelegenheid daar op een passende manier aan te ontsnappen.

En gezondheid is een trend met een hele lange adem. Een gezonde leefstijl, gezonder eten, meer bewegen, een gezonde omgeving, actieve vakanties of bezinning - het is een weg die nu breed maatschappelijk is ingeslagen en die we waarschijnlijk niet zomaar meer gaan verlaten. En in Zeeland is de gezonde weg de makkelijkste weg. Met 650 kilometer kustlijn is zilte zeelucht ruimschoots voorradig. Het is een mooi, open, stoer land met alle mogelijkheden om in te sporten en recreëren. En Zeeland is één grote, rijk gevulde voorraadkast vol gezond eten en drinken uit zee en van het land. Kansen te over in onze blauw-groene oase tussen de Randstad en het dichtst bevolkte deel van Vlaanderen.

Kansen pakken? Zoek ons op!
Binnen het samenwerkingsverband Gezond (in) Zeeland wil een aantal Zeeuwse partijen die economische en maatschappelijke kansen rondom een gezonde leefstijl helpen benutten.

Zoek ons tijdens de Contacta eens op (Westerscheldehal, stand 700). We helpen u heel graag verder om anders te kijken (naar uw omgeving, producten, diensten), nieuwe economische kansen te herkennen en die te verzilveren.

Meer info? www.gezondinzeeland.nl

Gezondheid biedt zeeën vol kansen in Zeeland