Het gaat goed met hotels in Goes. Hotel Van der Valk en Hotel Katoen hebben uitbreidingsplannen. Dit was onder meer reden voor de gemeente om te laten onderzoeken wat de marktruimte is voor hotels in Goes op de middellange termijn. Op dit moment telt Goes vier hotels met samen 193 kamers en 398 bedden. Het onderzoek, uitgevoerd door Impuls Zeeland, laat zien dat er nog kansen zijn voor hotels in Goes.

Impuls Zeeland meldt hierover op haar website:
‘Uit het onderzoek komt naar voren dat binnen de gemeente Goes zowel in de zakelijke als in de toeristische deelmarkt de komende jaren groeiverwachtingen zijn. Voor de komende vijf tot zeven jaar gaat dit om ongeveer 50 tot 65 reguliere kamers. Momenteel zijn twee uitbreidingsplannen van bestaande hotels aan de orde in de gemeente Goes. In de regio –met een concentratie van het aanbod in de kustregio – spelen elf plannen voor uitbreiding van bestaande hotels of voor nieuwe hotels. Naast hier bovengenoemde uitbreidingen is er ruimte voor hoteluitbreidingen die het best kunnen worden ingevuld door hotels met een onderscheidend concept ten opzichte van het huidige aanbod. Het is belangrijk dat deze goed bereikbaar zijn vanuit omliggende dorpen en niet te ver van het Goese centrum liggen. Hotels Katoen en Van der Valk Goes hebben inmiddels plannen ingediend voor een uitbreiding. Hiernaast is ook nog ruimte voor een klein hotel met circa 30 kamers.’

De gemeente is blij met deze onderzoeksresultaten. Wethouder Alssema: ‘Goes is een stad waar bedrijven zich graag vestigen, dat is al jaren zo. De bouwgronden op onze bedrijventerreinen verkopen goed en in ons historische, ijzersterke centrum vestigen zich nog steeds heel sterke landelijke, regionale en lokale ondernemers. Bezoekers en toeristen willen hier graag zijn, het onderzoek van NV Economische Impuls Zeeland bevestigt dat gelukkig. Samen met de hoteleigenaren van binnen én buiten Goes willen we de kansen uit dit onderzoek graag verzilveren, dus dit krijgt zeker een vervolg!’


Goes biedt kansen voor hotelbranche