Goes is in samenwerking met Santé Zeeland gestart met de organisatie van netwerkbijeenkomsten (ontbijt) voor de zorgsector. Het eerstvolgende ontbijt wordt georganiseerd bij de GGD op donderdag 12 mei om 8.00 uur. De bijeenkomsten worden georganiseerd vanuit de gedachte van Health Campus Zeeland.

De gemeente Goes is initiatiefnemer van Health Campus Zeeland. Een samenwerking van verschillende zorginstellingen, bedrijven, onderwijs en overheid op het gebied van gezondheid. De zorgsector is in Goes de belangrijkste werkgever en de behoefte aan zorg en aan mensen die er in werken, neemt in de toekomst alleen maar toe. Een bundeling van kennis en kracht betekent bijvoorbeeld dat er naar nieuwe vormen en subsidies gezocht kan worden.

Andere data voor deze netwerkbijeenkomsten zijn  2 juni, 23 juni, 14 juli, 1 september en 22 september. Wil jij op de mailinglist van Goes Marketing, meldt u zich dan aan.

Meer informatie over de Health Campus Zeeland.


Goes organiseert netwerkontbijt zorgsector