Het nieuwe pensioenakkoord

Het nieuwe pensioenakkoord

Aow-leeftijd
De aow-leeftijd wordt tot 2022 bevroren op 66 jaar en 4 maanden. In 2024 loopt dit op tot 67. De stijging is dus veel langzamer dan gepland.  Er wordt nu gekeken of de aow-leeftijd gekoppeld kan worden aan 45 dienstjaren. 

Zzp’ers
Voor zzp'ers wordt het ook steeds makkelijker om pensioen op te bouwen. Het wordt fiscaal ook aantrekkelijker om zelf voor pensioen te sparen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt verplicht voor zzp'ers. Deze wordt wel verder uitgewerkt met ruimte voor uitzonderingen, zoals in de agrarische sector.

Zware beroepen
Ook aan mensen die zwaar werk doen is gedacht. Zij krijgen de mogelijkheid om eerder te stoppen (tot maximaal 3 jaar) door afspraken in de cao. De boete die stond op eerder stoppen wordt deels geschrapt.

Toeslagen voor onregelmatig en zwaar werk kunnen belastingvrij worden gespaard voor eerder stoppen. Ook kunnen hiervoor 100 weken verlof worden opgespaard. Dat was 50 weken. Ook komt er een fonds van 800 miljoen euro voor onder meer investeringen in duurzame inzetbaarheid en scholing. Deze afspraken zijn tijdelijk tot 2025. In de tussentijd wordt gewerkt aan structurele maatregelen.

Lees het heel artikel op PZC.