Join the future of food

De toekomst van de foodsector staat bol van vernieuwing en verandering. Hoe kunt u als bedrijf hier in mee? Hoe kunt u werken aan de aantrekkingskracht van uw bedrijf voor klanten, medewerkers, partners en belanghebbenden om zo ‘alive and kicking’ te blijven?

In deze workshop wordt uitgebreid stilgestaan bij de voordelen en mogelijkheden om deel te nemen aan het Zeeuwse innovatienetwerk FoodDelta Zeeland, gericht op samenwerking en vernieuwing binnen de héle foodketen, van uitgangsmaterialen t/m horeca. Dit innovatienetwerk brengt ook bedrijven, kennisinstellingen en overheden bij elkaar en zorgt zo voor verbinding en innovatiekracht. In de workshop zal Johan Dourleijn, managing director van bureau FoodDelta Zeeland, de innovatiethema’s van de foodsector bespreken en een aantal voorbeelden de revue laten passeren die laten zien hoe de activiteiten van meerwaarde zijn voor de ontwikkeling van uw eigen bedrijf.

Daarnaast worden specifieke mogelijkheden toegelicht om uw innovatievaardigheden uit te breiden door middel van één van de activiteiten van Dockwize. Dockwize is dé innovatiehub van Zeeland waar innovatie, groei en ondernemerschap centraal staan. In de presentatie van Michel Carol, accountmanager bij Dockwize, komt het hele traject van ideegeneratie bij studenten en startups tot groeioptimalisatie bij het mkb aan de orde. Door het netwerk FoodDelta Zeeland en innovation hub Dockwize te combineren kunnen we de innovatiekracht van de Zeeuwse foodsector nog verder laten toenemen. En natuurlijk zijn wij benieuwd naar uw innovatiebehoeften en ideeën. 

Join the future of food
Join the future of food