Bestel hier jouw gratis Entreeticket

Mensen opleiden om het verschil te gaan maken

Mensen opleiden om het verschil te gaan maken

Nog even en het Joint Research Center Zeeland (JRCZ) opent de deuren. Wie regelmatig de bouwplaats aan het Groene Woud in Middelburg passeert, ziet het gebouw zich langzaam openbaren. John Dane, voorzitter van het College van Bestuur van de HZ University of Applied Sciences, verwacht dat het JRCZ vanaf schooljaar 22/23 in gebruik zal zijn. “Hier gaan studenten van de HZ, University College Roosevelt (UCR) en Scalda werken aan praktische oplossingen voor mondiale uitdagingen zoals de energietransitie, de stijgende zeespiegel en het hergebruik van grondstoffen. Natuurlijk samen met onderzoekers en het bedrijfsleven.”

Tegen die tijd huisvest het JRCZ prachtige laboratoriumfaciliteiten. Dane spreekt over een ecologie-, engineering-, chemie- en data science laboratorium. “De HZ als een onderwijsinstelling, zoals we die van vroeger kennen, bestaat niet meer. We zijn ontwikkeld tot een kennisinstelling, waar onderwijs en onderzoek samengaan en waar als het ware sprake is van co-creatie met de praktijk. Onderwijs en bedrijfsleven hebben elkaar nodig. Studenten leren theorie en actuele kennis toepassen in het bedrijfsleven. We werken zoveel mogelijk vanuit echte beroepssituaties. Zo versterken we elkaar. Ook het JRCZ draagt daaraan bij. Daar wordt onderzoek gedaan naar vraagstukken die niet uitsluitend regionaal relevant zijn, maar ook (inter)nationaal.”

Kruisbestuiving
Dane benadrukt het belang van kunnen samenwerken met studenten van andere studierichtingen en andere opleidingsniveaus. Dat is hoe hij de toekomst ziet. Omdenken, past bij hem. “Traditioneel denken we dat de oudere werknemer de mentor wordt van een jongere, het meester-gezel principe. Terwijl, andersom kan het ook, bijvoorbeeld op het gebied van ICT-kennis. Daar weet de jongere soms meer van dan de oudere. Die mogelijkheden tot kruisbestuiving moeten we zien te benutten. Daarmee leiden we mensen op, jong en oud, die in de toekomst het verschil kunnen maken.”