Nieuwe huisstijl gemeente Borsele

Nieuwe huisstijl gemeente Borsele

Het logo van de gemeente Borsele dateerde uit de jaren ’90 en was toe aan vernieuwing. Daarnaast waren er onder de vlag van de gemeente Borsele diverse onderdelen met een eigen logo en eigen huisstijl. Om de herkenbaarheid te vergroten, is er nu gekozen voor één huisstijl, maar met voldoende ruimte om onderscheid te maken tussen de diverse onderdelen van de gemeente. LMG strategie+creatie heeft het logo ontworpen.

Talloze bloemdijken, serene welen en kreken, karakteristieke agrarische bedrijvigheid, historische vestingwerken. Maar ook grootschalige industrie en actieve knooppunten van wegen en sporen. Wie door Borsele wandelt, fietst of rijdt herkent direct de eigenzinnige, unieke productieve identiteit.

Deze karaktereigenschappen en kenmerkende elementen vormen de basis voor het nieuwe logo van de gemeente Borsele. Bijvoorbeeld de poorten van fort Ellewoutsdijk, de vorm van mendeuren, de koepel van de kerncentrale, de twee buizen van de Westerscheldetunnel en de route naar het zuiden vanaf de A58. Het kader is een afgeleide van de witte contrastlijnen van boerenschuren en de strakke vormen van het gemeentehuis.

Wie goed kijkt ziet in de hoofdletter ‘B’ een kleine ‘b’. De hoofdletter ‘B’ staat symbool voor de bewoners van Borsele. De kleine ‘b’ voor de bestuurlijke organisatie. Een bestuur en organisatie die middenin de samenleving staan en sterk verbonden zijn met de omgeving.

Ook onze Borselse eigenzinnigheid komt ook terug in het logo. De linkerbovenhoek van de ‘B’ is  weggelaten zodat er een unieke vorm ontstaat. Dit eigenzinnige uiterlijk zie je meer terug in onze nieuwe huisstijl. 

Het Borselse landschap is een bron van inspiratie voor onze nieuwe kleuren. Bijvoorbeeld het groen en rood vanuit de fruitteelt, grijs en geel vanuit de industrie en blauw vanuit onze band met het water. Deze kleuren gebruiken we om de diverse onderdelen van de gemeente een herkenbaar Borsels logo te geven. 

Zo vertegenwoordigt ons nieuwe logo de typerende leefomgeving en de energieke werkwijze van de gemeente Borsele.

Duurzaamheid
Het nieuwe logo is niet gelijk overal zichtbaar. Gemeente Borsele gaat de nieuwe huisstijl vanaf maandag 3 juni gebruiken. Dan passen ze het bijvoorbeeld aan op de website en sociale media. Maar er zal ook een periode blijven waarin het oude logo zichtbaar blijft. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid en kosten maakt de gemeente bijvoorbeeld eerst de oude enveloppen op. Ook de diverse onderdelen zoals het VrijwilligersHuis, Borsele Na School (Bons) en Borsele Beweegt maken gebruik van een overgangsperiode.