Bestel hier jouw gratis Entreeticket

Ondersteuning voor Zeeuwse bedrijven vanwege corona

Ondersteuning voor Zeeuwse bedrijven vanwege corona

Provincie Zeeland, de Vereniging Zeeuwse Gemeenten, Economische Impuls Zeeland en VNO-NCW Zeeland werken intensief samen om ondernemers te helpen tijdens de Covid-19 (Corona) uitbraak. Belangrijkste doel is ondernemers zo snel en goed mogelijk te informeren over alle regelingen die er zijn voor bedrijven en ZZP-ers.

Informatie over regelingen en maatregelen die regionale overheden en organisaties treffen voor Zeeuwse ondernemers is vanaf vandaag te vinden via www.zeeland.nl/coronavirus-en-ondernemers.

Naast het informeren over alle regelingen die er zijn voor bedrijven en ZZP’ers en het behandelen van specifieke vragen, gaat de Provincie Zeeland bezien of het noodzakelijk is om vanuit de investeringsagenda middelen vrij te maken ter ondersteuning van het Zeeuwse bedrijfsleven MKB. Dat gebeurt als aanvulling op landelijke maatregelen. De investeringen die de regio al in de arbeidsmarkt doet gaan onverminderd door. De Economic Board Zeeland is betrokken om te adviseren over lange termijn maatregelen waarmee de Zeeuwse economie na de Corona-crisis weer snel op volle kracht kan draaien.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat: “Alle bestuurders in Zeeland die betrokken zijn bij de ondernemers overleggen vrijwel dagelijks met elkaar om te kijken hoe we hen kunnen helpen. Ook vandaag hebben weer een conference call gehad. We houden elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen zodat we snel kunnen handelen. Ook hebben we afgesproken dat we waar mogelijk extra capaciteit hiervoor vrijmaken. Samen proberen ervoor te zorgen dat Zeeland, niet alleen tijdens maar ook na de crisis, op de been blijft.”

Financiering
Ondernemers met een financieringsbehoefte kunnen de komende drie maanden bij Impuls Zeeland een voucher aanvragen waarin een deel van de kosten voor het inhuren van een (financieel) adviseur worden vergoed. Normaal worden vouchers van Zeeland Financial Matching alleen ingezet voor innovatieve bedrijven, maar deze eis komt komende maanden te vervallen. Kijk voor meer informatie op impulszeeland.nl/zeelandfm.

Verder brengt Impuls Zeeland de (mogelijke) schade voor ondernemers die gebruik maken van het Zeeuws Participatiefonds en InnoGo! door Covid-19 in beeld en kijkt waarin zij ondersteund kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld door uitstel van aflossing en/of rente voor een aantal maanden. Daarnaast inventariseert Impuls wat de mogelijkheden zijn binnen de andere financieringsvormen. Actuele informatie daarover is te vinden op www.impulszeeland.nl.

Zeeuws Loket
Zeeuwse ondernemers kunnen bij de Provincie, gemeente, Impuls en bij VNO-NCW Zeeland terecht met hun vragen:

  • Zeeuws loket: is te bereiken tijdens kantooruren via corona@zeeland.nl. Vragen die daarop binnenkomen worden beantwoord door de organisatie die van het betreffende onderwerp het meeste afweet. Provincie Zeeland, Impuls Zeeland en VNO-NCW kunnen daarvoor ook een beroep doen op de andere Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen of één van de ministeries.
  • Website VNO-NCW Zeeland: speciale webpagina met actueel overzicht actueel overzicht van maatregelen voor ondernemers en een ‘vraag en aanbod’ pagina: die koppelt ondernemers die kampen met plotselinge tekorten of -overschotten.
  • Verder kunnen ondernemers vanaf maandagmiddag 23 maart 2020 bij Dockwize terecht voor praktische vragen over het versneld innoveren en digitaliseren van bedrijfsvoering en werkzaamheden via www.ikmoetdigitaal.nl.

Overige maatregelen
De Zeeuwse gemeenten proberen zoveel mogelijk unanieme maatregelen te treffen. Het kabinet heeft een pakket aan noodmaatregelen gemaakt. Op de website van de Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie is een overzicht van alle regelingen te vinden. Daarnaast heeft de Kamer van Koophandel een overzicht van veelgestelde vragen voor ondernemers https://ondernemersplein.kvk.nl/coronavirus-wegwijzer-voor-ondernemers/ gemaakt.