Partners

DRV Accountants & Adviseurs, kennispartner

DRV Accountants & Adviseurs, kennispartner

De geografische ligging van Zeeland en West-Brabant biedt veel kansen voor ondernemers, zowel nationaal als internationaal. Een uitgebreid netwerk van logistieke verbindingen over zowel het water als de weg maakt de regio voor ondernemers een aantrekkelijk vestigingsgebied. Ondernemen draait allemaal om het leggen van de juiste verbindingen. Niet alleen logistiek gezien maar ook op het vlak van de juiste mensen aan uzelf zien te verbinden. Ofwel, krachten bundelen door kennis te delen.

Meer informatie

Zeeuwse Rabobanken, kennispartner

Zeeuwse Rabobanken, kennispartner

’Een aandeel in elkaar.’ Deze slogan geeft de kerngedachte van de Rabobank weer. Een aandeel in lokale samenleving en een aandeel in u als klant. In deze tijd van digitalisering en efficiency is goed persoonlijk contact met onze klanten onmisbaar. Daar is Contacta uitermate geschikt voor.

Meer informatie

Impuls Zeeland, kennispartner

Impuls Zeeland, kennispartner

NV Economische Impuls Zeeland biedt een snelle ingang naar alles wat ondernemers in Zeeland verder brengt. Een voorbeeld hiervan is marktkennis, bedrijfskundige support en het juiste netwerk. Vind via Impuls een samenwerkingspartner, financier of vestigingslocatie. Voortdurend kijkt Impuls naar business kansen en in het bijzonder naar uitgelezen mogelijkheden voor innovatief en duurzaam ondernemen in Zeeland.

Meer informatie

Saman Groep, kennispartner

Saman Groep, kennispartner

De Saman Groep is dé toonaangevende partij in Zuidwest-Nederland voor het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden. Het is ons doel om duurzaam en comfortabel wonen, leven en werken voor iedereen bereikbaar te maken.

Meer informatie

Trainews Media, mediapartner

Trainews Media, mediapartner

Trainews Media is de mediapartner van Contacta.nl. Trainews Media is een toonaangevend online en offline mediabedrijf. Samen met Trainews Media maken we de beurskranten voor Contacta.nl 2020.

Meer informatie

LMG strategie+creatie, organisatie

LMG strategie+creatie, organisatie

Om een idee succesvol te vermarkten, is meer nodig dan creativiteit alleen. Ook de gekozen methodiek en gestelde doelen zijn van essentieel belang om een beslissingsproces positief te beïnvloeden. Daarnaast spelen factoren als vindbaarheid en relevantie een belangrijke rol, in een tijd waar conversies, clicks en likes steeds vaker het resultaat van een campagne bepalen. Kortom, een goed idee is een prima start, maar dan ben je nog maar op de helft.

Meer informatie