'Zeeland in stroomversnelling' is de naam van het rapport van de commissie Balkenende, dat donderdag 2 juni in Den Haag werd gepresenteerd. Lees het rapport.

De commissie heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de economische structuur en werkgelegenheid in Zeeland te versterken.
Directeur Impuls Zeeland Rick ten Voorde geeft aan: ''De kernanalyse van het advies van de commissie Balkenende is dat Zeeland een goede economische positie heeft opgebouwd, dat biedt echter geen garantie dat dit in de toekomst ook zo zal zijn. Op een aantal onderliggende indicatoren voor concurrentiekracht scoort Zeeland minder goed. De commissie Balkenende adviseert om nog gerichter aan de slag te gaan om de goede economische positie niet alleen te behouden, maar ook verder te kunnen versterken. 

De commissie komt niet met nieuwe punten, maar geeft vooral aan dat we uit de bestaande initiatieven een aantal focuspunten met nog meer kracht ter hand kunnen nemen. Op vrijwel alle vlakken waar aanbevelingen op worden gedaan is Impuls niet voor niets nu al actief. Zo faciliteren we het grensoverschrijdende initiatief Smart Delta Resources dat als voorbeeldproject wordt aangehaald in het rapport, zetten we in op revitalisering van de toeristische sector en op innovatiefinanciering voor het mkb. Dat laatste heeft er bijvoorbeeld al mede voor gezorgd dat Zeeland van achterloper in 2004 is opgeklommen naar een goede middenmoter op het gebied van innovatie bij het mkb nu.

 

Samenwerking buiten de provinciegrenzen zoeken we al jaren nadrukkelijk op. Zo is er al inhoudelijke samenwerking met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en zijn we aangesloten bij het Invest in Holland-netwerk. We zijn aan de slag om dit steeds verder te verdiepen. Ik hoop dat er naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport meer financiële middelen beschikbaar komen voor Zeeland zodat we de Zeeuwse economie en leefbaarheid in Zeeland ook in de toekomst kunnen versterken.'' Lees het rapport.


Rapport 'Zeeland in stroomversnelling'