Philadelphia is een landelijke zorginstelling waar mensen met een verstandelijke beperking begeleid worden. Stichting Philadelphia Zorg wil dat de cliënten mede dankzij het werk van Philadelphia gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. De medewerkers werken vanuit een christelijke visie met verantwoordelijkheidsbesef, passie, aandacht en professionaliteit. Zij werken met hart en ziel, elke dag weer.

Philadelphia wilt alle cliënten een goede plek bieden om te wonen, te werken en te leven met ruimte voor aandacht en plezier. Zodat de cliënten het beste uit zichzelf kunnen halen. Philadelphia begeleid cliënten vanuit veel kleinschalige locaties in het hele land met een kwaliteitsniveau zoals dat van een professionele zorgverlener verwacht mag worden. Philadelphia combineert persoonlijke aandacht voor de cliënt met professionaliteit, vakkennis en een heldere professionele werkwijze.

De ondersteuning die de cliënten nodig hebben is heel verschillend. Van een wekelijks gesprek tot 24-uurs intensieve zorg, maar wat ze gemeen hebben is eigenlijk nog belangrijker. Het zijn mensen die net als iedereen gelukkig willen leven, zelf keuzes maken en meedoen in de maatschappij. Het is net zo belangrijk voor hen als voor ieder ander. Philadelphia ondersteunt de cliënt op een manier waarbij ze samen onderweg gaan. Door hun ervaringswereld te vergroten, dingen te ontdekken en zelf mee te doen, halen ze het beste uit zichzelf. Dat maakt het vak een heel bijzonder vak.

Om de belofte 'het beste uit jezelf' waar te maken, werkt Philadelphia graag met anderen samen: bedrijven, gemeenten, vrijwilligersorganisaties en zorgverleners die op dit gebied actief zijn. Elkaar ontmoeten en waar nodig samenwerken, dat is in het belang van de mensen om wie het gaat. Daarom zoekt Stichting Philadelphia Zorg binnen het werkveld actief het contact met collega's. Een andere belangrijke voorwaarde om 'het beste uit jezelf' naar boven te halen is een goede samenwerking tussen cliënten, ouders of belangenbehartigers en als begeleiders en behandelaars. Vooral de ouders van een cliënt zijn vaak de belangrijkste mensen in hun leven. Zij zijn onvervangbaar en het is aan de hulpverleners om hiervoor aandacht te hebben en ervoor te zorgen dat de verhoudingen goed zijn en blijven. Door die relatie wordt ook gehoord wat er anders of beter kan.

Op de beurs kunt u kennis maken met de diensten die Philadelphia levert. Natuurlijk is er ook een mogelijkheid om met één van de medewerkers in gesprek te gaan. Een van de producten die op de beurs wordt laten zien is Grand Café Willem uit Middelburg: een horeca bedrijf maar dan nét iets anders.

Stichting Philadelphia Zorg is te vinden op standnummer 1418.


Stichting Philadelphia Zorg