Zeeuws Participatiefonds, het verhaal van Edwin van Houte

Zeeuws Participatiefonds, het verhaal van Edwin van Houte

Edwin van Houte is Fondsmanager van het Zeeuws Participatiefonds (ZPF). Het ZPF is onderdeel van Impuls Zeeland en verstrekt hoog risicodragend kapitaal en richt zich op (door)startende innovatieve ondernemers die een economische spin-off voor Zeeland kunnen genereren.

Bedrijven komen niet zomaar in aanmerking voor een investering van het ZPF. “Wij investeren in innovatieve, Zeeuwse bedrijven waarvan het product al bewezen is en er moet een klantportfolio aanwezig zijn.” Aspecten als werkgelegenheid, het creëren van nieuwe economische activiteiten, innovatie en een ondernemersklimaat zijn belangrijke punten waar het fonds zich op richt.

Netwerk
Het ZPF fungeert niet alleen als geldverstrekker, maar denkt actief mee en zet zich in voor de ontwikkeling en groei van het bedrijf middels het bieden van begeleiding en toegang tot het uitgebreide netwerk van het fonds. Verder moeten ondernemers open staan voor feedback. “Wij gaan niet op de stoel van de ondernemer zitten, maar we zijn sparringpartner. Wij ondersteunen en begeleiden de ondernemers waar nodig, zolang we medeaandeelhouder zijn.”

13,5 miljoen
ZPF heeft inmiddels 9 mooie bedrijven in hun portfolio zitten. De fondsomvang is op dit moment 13,5 miljoen. “Hiervan hebben we 2 miljoen belegd in de 9 bedrijven. We zijn op dit moment in gesprek met diverse Zeeuwse ondernemers. Wat leuk is om te zien is dat de bedrijven waarmee we nu in het voortraject zitten uit verschillende sectoren komen, zoals ICT, seculaire economie, industrie en agro food.”

Efficiënt en effectief
“De bedrijven waar wij in investeren moeten zich optimaal inzetten om de juiste doelen te behalen. Ze moeten efficiënt en effectief omgaan met het geld dat wij investeren in hun doelen, dan hebben wij ons doel ook bereikt.”