'We zijn een hbo-instelling met een enorme impact op de regio'

'We zijn een hbo-instelling met een enorme impact op de regio'

John Dane is sinds januari 2019 bestuursvoorzitter van HZ University of Applied Sciences. HZ had tot begin dit jaar nog een tweehoofdig bestuur. “In 2014 werd ik lid van het college van bestuur van HZ. Samen met de toenmalige voorzitter Adri de Buck vormde ik tot 1 januari 2019 het college van bestuur.”

In 2017 is het college van bestuur begonnen aan een nieuw strategisch plan voor de periode 2018-2021 met als belangrijk uitganspunt: een toekomstbestendige HZ. Uit dit plan is onder meer gekomen dat de HZ verder gaat met een eenhoofdig bestuur en drie domeinen, te weten: techniek, economie en sociale studies. “Een belangrijk onderdeel vormde ook het onderwijsconcept dat uitgaat van echte beroepssituaties en de profilering op water, energie en vitaliteit.”

Er zijn in Nederland niet zoveel hbo-instellingen met een eenhoofdig bestuur. “We zijn een hbo-instelling met een enorme impact op de regio. We willen hoger opgeleide professionals behouden voor deze regio en door middel van praktijkgericht onderzoek een bijdrage leveren aan innovaties en daarmee de economische structuurversterking van Zeeland.”

De eerste 100 dagen als enige bestuursvoorzitter zijn hem goed bevallen. “Het was heel spannend, maar buitengewoon leuk. Het gaat me tot nu toe eigenlijk wel goed af. Je mist wel een maatje, zeker in het begin, maar dat is opgevangen door een top directieteam dat we hebben.”

Dane is een geboren en getogen Zeeuw en draagt graag zijn steentje bij waar nodig. “Ik ben heel snel in een leidinggevende functie terecht gekomen en dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Leiderschap is onder andere goed kunnen luisteren en goed kunnen samenwerken. Je gaat het niet redden als je denkt dat je alles alleen kunt. Ik houd me daarbij altijd voor: ‘Practice what your preach’. Mijn leiderschap is vooral ontwikkeld door ervaringen met mensen en ik leer er nog elke dag van. Mensen inspireren en door mensen geïnspireerd worden, daar gaat het om.”

Dane heeft een duidelijk beeld van wat hij met HZ wil. “Een stip aan de horizon: ik wil dat studenten, werknemers en het beroepenveld de HZ enorm waarderen doordat we goede professionals opleiden en mede zorgdragen voor innovatie. Tevens zou mijn wens zijn dat onze studenten de wereld een beetje mooier en leuker maken. Een afgeleide daarvan is dat HZ in de top van beste hbo-instellingen blijft. Wij leiden studenten op voor een duurzame en globaliserende samenleving en blijven daarin onszelf als HZ voortdurend doorontwikkelen.”