Bestel hier jouw gratis Entreeticket

''Werken aan een wereld die draait op groene energie''

''Werken aan een wereld die draait op groene energie''

Windpark Borssele 1&2, het eerste windpark van Ørsted in Nederland, is inmiddels ruim een jaar in bedrijf. Het park levert een hoeveelheid groene energie, die overeenkomt met het gebruik van een miljoen huishoudens in Nederland. Het bid zorgde destijds voor een prijsdoorbraak. Niet lang daarna werden windparken op zee subsidievrij. Door dit park is Zeeland een belangrijke regio voor het van oorsprong Deense bedrijf. “We zijn met open armen ontvangen door het Zeeuwse bedrijfsleven. Wij maken ons er op onze beurt hard voor een rol te spelen in de Zeeuwse samenleving.”

Ørsted is misschien wel het schoolvoorbeeld van wat energietransitie in de praktijk kan betekenen. Het Deense bedrijf heette tot 2017 DONG Energy (Danish Oil & Natural Gas). Toen werd besloten afscheid te nemen van fossiele brandstoffen en de focus te richten op duurzame, groene energiebronnen zoals wind, zon en waterstof. Woordvoerder Stefan de Bruijn vertelt hoe succesvol het bedrijf daarin is. “We zijn inmiddels drie keer verkozen tot het meest duurzame energiebedrijf ter wereld en zelfs één keer tot het meest duurzame bedrijf.”

Groene waterstof
Ørsted is wereldwijd marktleider op het gebied van windenergie op zee, maar de ambities reiken verder. Ook met waterstof heeft Ørsted grote ambities. “Groene waterstof en de elektrificatie van de industrie door middel van nieuwe windparken op zee zijn noodzakelijk om de energietransitie waar te maken.  Wereldwijd zie je dat de ambities groot zijn, maar veel overheden zijn nog terughoudend met subsidieverlening. Ook in Nederland is die stap nog niet gezet. Net als destijds met windenergie is ondersteuning noodzakelijk om op de grote schaal te kunnen produceren. De subsidie zal tijdelijk zijn, maar is nu wel noodzakelijk om deze transitie te kunnen maken.”

Lokaal ingebed
Stefan ziet in Zeeland veel ambitie en betrokkenheid bij de doelstellingen op het gebied van duurzame energie. “We onderhouden goede contacten met Zeeuwse bedrijven, onder andere binnen Energy Port Zeeland. Ook op andere terreinen zijn we actief, we willen zichtbaar zijn in de samenleving waarin wij werken. Zo waren we hoofdsponsor van de Kustmarathon, werken we samen met Scalda en de HZ en hebben we de Oranjemolen in Vlissingen voorzien van een duurzame generator, die goed is voor de energie van twee huishoudens.”