Een goede structuur, dagelijkse sociale contacten, kansen in de maatschappij, een eigen inkomen: allemaal ingrediënten die bijdragen aan een positieve invloed op ieder mensgevoel, zelfvertrouwen en algeheel dagelijks leven.

Het bezit of het verkrijgen van deze ingrediënten is echter niet vanzelfsprekend. Mensen met een arbeidsbeperking (bijvoorbeeld op lichamelijk, geestelijk, verstandelijk gebied) hebben vaak moeite om de weg naar een baan te vinden. Zij hebben wat extra hulp nodig om hun talenten en kwaliteiten tot bloei te laten komen. Hierin is een belangrijke rol weg gelegd voor Sociale Werkbedrijven zoals bijvoorbeeld De Betho, te Goes.

Het doorstromen naar de arbeidsmarkt kan worden bevorderd door een persoonlijk ontwikkeltraject bij De Betho te doorlopen. Vervolgens worden diverse werkopdrachten en werksoorten ingezet om die individuele kwaliteiten als kracht en kans te kunnen gebruiken richting werk. De diverse opleidings- en begeleidingstrajecten kunnen variëren van verpakking tot montage en van groenvoorziening tot schoonmaakwerkzaamheden.

Op het moment dat de persoonlijke ontwikkeling op niveau is dat men door kan stromen naar de arbeidsmarkt wordt een match gemaakt tussen kandidaat en vacature. De kandidaten worden via De Bethode bemiddeld naar werk en de arbeidsbemiddelaar gaat actief aan de slag om tot een juiste combinatie en een succesvolle uitplaatsing naar werk te komen. Hierbij zijn we afhankelijk van bedrijven die deze mensen een kans willen geven.

Recent zijn een aantal nieuwe uitstroomtrajecten gerealiseerd bij o.a. Rijschool DEK te Goes, Scelta te Kruiningen en Zeeland Seaports te Terneuzen.

De Zeeuwse werkbedrijven waren in september op TV in het programma Lifestyle Xperience bij RTL 4. Het programma liet zien dat binnen de Zeeuwse samenwerking zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise. Met als doel een optimale dienstverlening en een zo groot mogelijke maatschappelijke opbrengst.
Het programma is terug te zien op: https://play.minoto-video.com/33508/cGxADrnFtcFg.html


Werken is voor iedereen belangrijk