“Wij willen graag zoveel mogelijk aanwezig zijn bij Zeeuwse evenementen. Wij zijn daar waar de Zeeuwen zijn, dus zijn we erbij op Contacta.nl. Dit doen we onder andere vanuit onze zakelijke poot ‘Adverteren in Zeeland’. Daarnaast willen we als regionale omroep graag het verhaal van interessante ondernemers vertellen. Een prima combinatie om onze organisatie en de drie mediakanalen actief te laten zien en te laten horen op Contacta.nl 2017.”

“Omroep Zeeland is het Zeeuwse nieuws en is niet weg te denken uit de Zeeuwse samenleving. Uit cijfers blijkt dat 84% van de Zeeuwen ons op enig moment op radio, televisie of onze digitale media volgt. Deze 84% heeft ook een goede spreiding over alle leeftijden; gemiddeld is één derde deel van het pu-bliek tussen de 18 tot 44 jaar, één derde is tussen de 45 en tot 59 jaar oud en de laatste is groep boven de 60. En uit waarderingsonderzoek blijkt dat het publiek Omroep Zeeland TV ziet als dé primaire nieuwsbron in Zeeland. De naamsbekendheid is met 99% groot, ook onder de jeugd. We vinden het erg belangrijk dat we alle Zeeuwen bereiken en zetten daarom in op TV, radio en veel online kanalen, waaronder social media”, vertelt directeur Monique Schoonen vol overtuiging.

Huis van Bereik
“Deze informatie willen wij delen in het ‘Huis van Bereik’, zoals onze stand heet op Contacta.nl 2017. De stand heeft drie kamers: Woonkamer, Eetkamer en Werkkamer. Iedereen zal zich herkennen in deze indeling en onze drie kanalen snel kunnen plaatsen. In deze kamers richten we ons op de verschillende kanalen; in de woonkamer op televisie, in de eetkamer op radio en de werkkamer richt zich op het online ge-deelte, vanzelfsprekend met een zakelijke insteek. Daar draait het uiteindelijk allemaal om op Contacta.nl. Onze sales mensen zijn hier alle dagen aanwezig en we laten zien dat zowel radio, televisie als onze online media- kanalen heel effectief zijn! In onze stand willen we graag in gesprek met ondernemers en hún verhaal horen.

Ondernemers aan het woord laten die het verschil maken, dat past helemaal in het thema van 2017. We willen graag opnieuw een zakelijk televisieprogramma maken. Hiervoor zijn we nog op zoek naar participanten.”


Emergo 2017
“Van de uitreiking van de jaarlijkse Emergo-prijs voor de meest innovatieve Zeeuwse ondernemer van 2017 doet Omroep Zeeland opnieuw uitgebreid verslag. “Het publiek kan stemmen via de website en ik ben jurylid,” vertelt Monique. De winnaar ontvangt een reclame-campagne op Omroep Zeeland. Omroep Zeeland is het platform waar vooral anderen zich kunnen laten zien, maar op Contacta.nl laten we onszelf zien als een om-roep met inspiratie voor ondernemers en bezoekers.”