Zeeuwse Rabobanken, kennispartner

’Growing a better world’. Samen werken we aan een betere wereld.

De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten we ons in voor een sterkere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen. Daar is Contacta uitermate geschikt voor.

Hoe we dat doen
Die missie kunnen we alleen waarmaken als we een krachtige bank zijn die efficiënt werkt. Met onze app regel je je bankzaken overal online. Tegelijk kom je ons juist ook op veel plaatsen tegen en zijn we betrokken bij veel maatschappelijke initiatieven. Een deel van onze winst investeren we in de samenleving. Verder weg, door te zorgen dat boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. En dichtbij, door in heel Nederland samen buurten beter te maken.

Diversiteit in de regio
Dankzij het coöperatieve karakter van de Rabobank en haar vestigingen, weten we veel van de regio en haar inwoners. Dit maakt de verbinding met de klanten sterk. De Zeeuwse Rabobanken steken veel tijd in het delen van kennis en in de lokale contacten. Zo is netwerken dé manier om contacten te leggen met onze klanten en potentiële relaties en deze ook te onderhouden.

Kennis delen
Het delen van kennis pakken de Rabobanken in Zeeland aan door o.a. mini masterclasses aan te bieden of speciale netwerken op te starten. Ondernemers krijgen prakti­sche handvatten, onder meer op het gebied van strategisch management, persoonlijk leiderschap en innovatie. Het is een unieke kans voor zowel de ondernemers als de Rabobank om ervaringen uit te wisselen en nieuwe  kennis op te doen.

Meer weten over de drie Zeeuwse Rabobanken?

Rabobank Oosterschelde 
Rabobank Zeeuws-Vlaanderen
Rabobank Walcheren/Noord-Beveland