Zeeuwse Rabobanken

’Een aandeel in elkaar.’ Deze slogan geeft de kerngedachte van de Rabobank weer. Een aandeel in lokale samenleving en een aandeel in u als klant. In deze tijd van digitalisering en efficiency is goed persoonlijk contact met onze klanten onmisbaar. Daar is Contacta uitermate geschikt voor.

Diversiteit in de regio
Dankzij het coöperatieve karakter van de Rabobank en haar vestigingen, weten we veel van de regio en haar inwoners. Dit maakt de verbinding met de klanten sterk. Groot zakelijke klanten kenmerken zich vaak door de complexiteit van hun bedrijf. Dit heeft uiteraard ook direct invloed op de vragen die uit deze sectoren komen. De Rabobank accountmanagers hebben ieder  gemiddeld 80 Groot zakelijke klanten in portefeuille, die allen per regio hun eigen kenmerken meebrengen. Voor de één betekent dit dat er veel recreatieondernemers onder zijn portefeuille vallen, terwijl bij de ander de diversiteit groot is. De Zeeuwse Rabobanken steken veel tijd in het delen van kennis en het van de lokale contacten. Zo is netwerken dé manier om contacten te leggen met onze klanten en potentiële relaties en deze ook te onderhouden.

Kennis delen
Het delen van kennis pakken de Rabobanken in Zeeland aan door o.a. mini masterclasses aan te bieden of speciale netwerken op te starten. Deze minimasterclasses bestaan  uit acht opleidingsavonden voor ondernemers. Ondernemers krijgen prakti­sche handvatten, onder meer op het gebied van strategisch management, persoonlijk leiderschap en innovatie. Het is een unieke kans voor zowel de ondernemers als de Rabobank om ervaringen uit te wisselen en nieuwe  kennis op te doen.

Meer weten over de drie Zeeuwse Rabobanken?

Rabobank Oosterschelde 
Rabobank Zeeuws-Vlaanderen
Rabobank Walcheren/Noord-Beveland